Hur man förmedlar en tvist

Medling är en form av alternativ tvistlösning som är en 'assisterad förhandling'. Vid medling träffas du och de andra parterna i en tvist med en neutral tredje part, som är 'medlaren'. Han eller hon kommer att underlätta identifieringen om frågor och idéer för lösning och arbete för att minska spänningarna mellan parterna. Förmedlaren är inte domare och medlaren avgör inte vem som har rätt och vem som har fel. I stället hjälper medlaren dig att komma till en lösning som båda sidor kan leva med.

Del ett av 4: Hitta en medlare

 1. Bild med titeln Get Out of a Lease Step 13

  ett Kolla med din tingshus. Vissa tingshus erbjuder medlingsprogram. I själva verket kräver vissa domstolar att parterna försöker förmedla tvisten innan rättegången kan fortsätta. Om du är intresserad av medling, kolla med domstolstjänstemannen om din domstol erbjuder ett medlingsprogram.
  • Din tingshus kan också ha en lista över godkända medlare. Du bör fråga om kontoristen har en lista som du kan titta på.


 2. Bild med titeln Köp aktier (för nybörjare) Steg 1

  2 Sök efter medlare online. Du kan göra en allmän sökning efter 'medlare' och din stad eller län. Det finns också olika online-kataloger som du kan använda för att hitta en potentiell medlare.
  • Webbplatsen mediation.org har en katalog som du kan söka efter. Skriv in din plats och din tvist.
  • Du kan sedan granska listan över potentiella medlare i ditt område. Klicka på ett namn för att granska en medlares utbildning, medlingserfarenhet och timavgift.
 3. Bild med titeln Kontakta IRS steg 17

  3 Kontakta ett privat medlingscenter. Det finns många privata medlingsorganisationer som du kan kontakta för att hitta en medlare. I allmänhet skulle du bara få medlare från dessa organisationer om du har en komplicerad affärstvist värt mycket pengar. Du kan kontakta följande:
  • JAMS
  • American Arbitration Association
  • Kör
 4. Bild med titeln Hitta ett jobb i Dubai Steg 6

  4 Kontrollera med din advokatförening. Vissa lokala eller statliga advokatsamfund erbjuder också remisser till medlare. En advokatsamfund är en organisation som består av advokater. Eftersom många advokater också är medlare kan du få en remiss genom dessa organisationer.
  • Du kan hitta kontaktinformation för din närmaste advokatförening genom att besöka webbplatsen American Bar Association.
  Annons

Del 2 av 4: Förbereder sig för medling

 1. Bilden heter Have a Good Job Interview Steg 10

  ett Hyra medlaren. Du och den andra sidan bör välja medlaren gemensamt, så att ingen tror att medlaren kommer att vara partisk. Du kan båda granska medlarens referenser genom att be om ett CV, och var och en kan prata med medlaren innan du går med på att anställa honom eller henne.
  • Du kommer också att dela medlingskostnaden. Generellt tar medlare 70-400 dollar i timmen, beroende på tvistens komplexitet.
  • Förmedlare avgör när de får betalt. Många kräver dock betalning efter varje medlingssession.
 2. Bilden heter Have a Good Job Interview Steg 8

  2 Prata med medlaren före medling. Medlaren kan ringa dig innan medlingen för att få lite bakgrundsinformation om tvisten. Förmedlaren ringer också den andra sidan. Syftet med utlysningen är att räkna ut områden av oenighet såväl som överenskommelser. Förmedlaren kan också ge dig pappersarbete att fylla i.
  • Du vinner ingenting genom att skugga sanningen, eftersom medlaren inte är en domare och inte kommer att vara på någons ”sida” under medlingen.
  • Var så ärlig och så objektiv som du kan. Spekulera inte om vad den andra sidan vill om inte medlaren ber dig.
 3. Bild med titeln Minska dina studielånbetalningar Steg 6

  3 Tänk på vad du vill ha. Innan du kan förhandla effektivt bör du tänka på vad du hoppas få ut av medlingen. Helst kommer du att lösa tvisten på något sätt. Du bör tänka på dina prioriteringar.
  • Till exempel, i en skilsmässamedling kommer du sannolikt att diskutera fördelningen av egendom och skulder, vårdnad om barn, barnbidrag och eventuellt underhåll. Du borde ha en viss förståelse för vad du vill få. Du bör också fastställa prioriteringar. Att få full vårdnad om dina barn kan till exempel vara viktigare än underhållsbidrag.
  • Om du redan har väckt talan kan du granska ditt klagomål eller din framställning och se vad du har bett om.
 4. Bild med titeln Beräkna mängden matstämplar Steg 8

  4 Analysera ditt bästa alternativ till bosättning. Du bör tänka på vilka andra alternativ du har förutom att nå ett förlikningsavtal. Till exempel, om du är inblandad i en personskada, kan ditt nästa bästa alternativ vara att gå till rättegång och försvara dig själv. Detta är din BATNA, 'Bästa alternativet till ett förhandlat avtal.'
  • Ditt alternativ kanske eller inte är tilltalande. Till exempel, i en skilsmässa kan din BATNA vara att gå till domstol och få domaren att besluta om vårdnad. Det kan dock vara känslomässigt dränerande för dina barn, så du kanske vill undvika det.
  • Alternativt kan din BATNA vara ganska attraktiv. Om du till exempel är svaranden i en rättegång kan du vara säker på att dina bevis är starka. I så fall kan din BATNA vara att gå till rättegång och vinna rättegången.
 5. Bilden heter Succeed in Network Marketing Steg 16

  5 Identifiera din slutresultat. Medling är en frivillig process, och du kan gå bort när som helst om du tror att medlingen har stoppat. Du bör identifiera det absoluta minimum som du är villig att nöja dig med. Detta kallas din 'walkaway' -punkt. Om den andra sidan inte kan uppfylla detta minimum lämnar du medling.
  • Attraktionskraften för din BATNA kommer till stor del att avgöra din gångväg. Om din BATNA är stark kan du komma med en gynnsam utgångspunkt. Till exempel, om du har ett bra försvar mot din rättegång, kan din utflyktspunkt bara vara 25% av det som käranden begär.
  • Ta en ny titt på din tvist och alla bevis som finns tillgängliga. Försök att analysera styrkan i ditt ärende. Om du går till rättegång är ditt BATNA, men dina bevis är svaga, kanske du är villig att ge upp mycket under medlingen. Du kan till exempel nöja dig med ett belopp som ligger nära den som stämmer du har bett om.
  Annons

Del 3 av 4: Delta i medling

 1. Bild med titeln File for Emergency Custody Steg 4

  ett Lyssna på medlarens inledande uttalande. Varje medling kan vara lite annorlunda, men ofta börjar medlaren med att introducera alla och förklara reglerna och målen för medling.
  • Förmedlaren uppmuntrar också varje sida att arbeta med varandra så att medlingen kan lyckas.
  • Förmedlaren kan också låta dig underteckna ett sekretessavtal och kommer förmodligen också att förklara att de inte kommer att avslöja något uttalande från båda sidor i medling.
 2. Bilden heter Resign Gracefully Steg 14

  2 Gör ett inledande uttalande. Varje part i medlingen får leverera ett inledande uttalande. Syftet är att med dina egna ord förklara innehållet i tvisten och hur den har påverkat dig. Du måste lyssna tyst på den andra sidans inledande uttalande. Avbryt inte.
  • Om du skadades i en bilolycka kan du säga: ”Som jag ser det handlar denna tvist om vem som är ansvarig för kraschen. Jag körde genom ett grönt ljus när Mr. Jones torkade mig. Omedelbart kände jag inte mina ben, och räddningstjänsten var tvungen att bända mig ur bilen. På sjukhuset hade jag två operationer för att försöka sätta benen i benen, som delades upp i dussintals bitar. Sedan dess har jag haft tre månaders rehabilitering och kan fortfarande inte sätta fullt tryck på mina ben. Jag behöver ersättning för att betala för mina medicinska räkningar och förlorat arbete och för att kompensera med smärta och lidande. Om vi ​​kunde komma överens om en realistisk ersättning skulle jag känna mig bekväm att tappa rättegången. ”
 3. Bilden heter Resign Gracefully Steg 4

  3 Prata med varandra. Förmedlaren försöker också uppmana varje sida att börja prata med varandra. Vid denna tidpunkt kan du börja identifiera vilka frågor som behöver åtgärdas genom medlingen.
  • Försök att öva på en aktiv lyssningsstil. Sitt bekvämt så att du möter den andra personen. Korsa inte armarna eller vinkla bort din kropp. Ta ögonkontakt när de pratar med dig och nickar huvudet ibland för att visa att du hör dem.
  • Kom ihåg att använda 'jag' -uttalanden istället för 'du' -uttalanden. Det är mindre troligt att den andra sidan blir defensiv när du pratar om hur du mår.
 4. Bild med titeln Kommunicera effektivt Steg 6

  4 Identifiera vad den andra sidan vill. En fördel med medling är att du faktiskt kan ha en konversation. Om du är i en rättegång antar du antagligen att du redan vet vad den andra sidan vill: att vinna rättegången. Den andra sidan kan dock vara öppen för kompromisser. Du bör försöka lista ut vilken fråga som är viktigast för den andra sidan.
  • Till exempel kan någon vara villig att betala kompensation men vill undvika att erkänna att de gjorde fel. Du kan gå med på en monetär uppgörelse utan att kräva att den andra personen erkänner att det de gjorde var fel.
  • Däremot kanske någon annan verkligen vill ha en ursäkt, med monetär kompensation som en sekundär övervägande. Du kan bli positivt överraskad över att den andra sidan inte är alltför fokuserad på pengar.
 5. Bild med titeln Kommunicera effektivt Steg 22

  5 Caucus individuellt med medlaren. När medlingen fortsätter kan medlaren känna att det skulle hjälpa att träffa varje sida individuellt. Detta kallas 'förvirring'. Förmedlaren kommer att träffas med varje sida i sitt eget rum och sedan skicka fram och tillbaka mellan rummen.
  • Under konferensen kan du prata mer öppet med medlaren och diskutera styrkor och svagheter i din position. Du behöver inte oroa dig för att den andra sidan ska ta reda på vad du tycker eller fruktar; medlaren behåller dina förtroende.
  • Förmedlaren kan också flyta kreativa lösningar som du kan överväga privat. Du kan diskutera styrkor och negativ. Om du avvisar en lösning kommer medlaren inte att nämna den för andra sidan.
 6. Bild med titeln Skriv ett bidragförslag Steg 3

  6 Skriv ner ditt avtal. Om du når en överenskommelse kan medlaren skriva ner huvudvillkoren i ditt avtal på papper och be varje sida underteckna. Du bör sedan ta avtalet till en advokat och be dem granska det.
  • Du kanske inte når en överenskommelse efter en medlingssession. I denna situation kommer medlaren att granska vilka framsteg som gjorts till den punkten och eventuellt rekommendera ytterligare medlingssessioner.
  Annons

Del 4 av 4: Undvika vanliga misstag i medling

 1. Bilden heter Mogen Steg 6

  ett Förolämpa inte den andra sidan. Ofta är du i en rättslig tvist eftersom den andra sidan är orimlig eller underhandlig. Du bör dock undvika att använda förolämpande språk. Kalla inte någon 'idiot' eller 'skräp'. Om du är inblandad i en tvist med en hyresvärd, säg inte: 'Du är en slumman.'
  • Att förolämpa den andra sidan är aldrig produktivt vid medling. Kom ihåg att du gick med på att medla eftersom du ärligt vill nå en resolution. Att sätta någon i defensiven kommer att hindra att nå någon lösning.
 2. Bild med titeln Be Knowledgeable Steg 14

  2 Tänk innan du pratar. Medling kan bli emotionell. Du kanske hör den andra sidan säga något som gör dig upprörd. Din instinkt kan vara att slå ut och säga något snarky eller oförskämd i gengäld. Du bör försöka så gott som möjligt att undvika att göra det.
  • Om någon precis har sagt något otroligt skadligt, är det bättre att be medlaren om en 'time-out' så att du kan svalna. När ilsken har gått kan du återvända till medling.
 3. Bild med titeln Be Calm Step 11

  3 Avböja att tilldela motiv till någons handlingar. Du vet inte vad som har motiverat någons handlingar. Följaktligen bör du inte ange att du gör det. Ofta blir du frestad att tilldela en motivation som får personen att se dålig ut.
  • Att säga 'Du försökte sparka mig för att du inte gillar kvinnliga handledare' är ett uttalande där du låtsas veta vad som motiverar någon. Det låter dig också hävda att den andra personen är sexistisk, vilket kanske inte är sant.
 4. Bild med titeln Focus on Studies Steg 5

  4 Undvik uttalanden 'alltid' och 'aldrig'. Du bör inte använda dessa ord. De är oproduktiva eftersom den andra sidan kommer med kontraexempel för att visa att något inte alltid eller aldrig är sant. I denna situation blir medlingen ett argument om sidofrågor, vilket inte är till hjälp.
  • Om du av misstag gör ett 'alltid' eller 'aldrig' uttalande, be om ursäkt och försök att gå vidare. Häng inte upp i ett argument.
  Annons

Gemensamma frågor och svar

Sök Lägg till ny fråga Ställ en fråga 200 tecken kvar. Inkludera din e-postadress för att få ett meddelande när denna fråga besvaras. Skicka in
Annons

Tips

 • Du kanske inte vill delta i medling om du är fysiskt rädd för den andra personen. Till exempel, om din make har varit våldsam, kan medling inte vara rätt. Du måste känna dig trygg i medling, och en historia av våld eller hotat våld undergräver denna säkerhet. Om en domare försöker tvinga dig till ett medlingsprogram, berätta för honom eller henne om våldshistorien.

Annons

Populära Frågor

Hur du använder ditt skåp. Ett skåp är både ett användbart utrymme för förvaring av värdesaker och ett personligt utrymme där du kan uttrycka dig. För att få ut det mesta av ditt skåp måste du hålla det ordnat och rent. Efter att ...

X-One Biphase är en premium multifilament tennissträng som kombinerar det bästa av Tecnifibres tekniker för att producera kraft, komfort och tarmliknande känsla.

Oavsett om du är en amerikaner som reser utomlands eller en fransk medborgare som bedriver affärer med en kollega från USA, kräver det att du ringer till USA från Frankrike att du ringer en specifik serie nummer i ordning. Om du ringer direkt, dessa ...

Hur man gör ett solsystem mobilt. Att göra ett solsystem mobilt är en utmärkt aktivitet för när du lär dig mer om solsystemet. Allt du behöver för att bygga din mobil är några enkla förnödenheter och ett sortiment av hantverksfärger. Samla in ...

May är en älskad Pokémon-tränare. Hennes huvudsakliga outfit i Advanced Generation-serien är enkel och sportig. Hennes utseende är mycket tillgängligt - du kommer säkert att hitta några av de föremål du behöver i din egen garderob. Kopiera May långa marinblå shorts ....

Hur man förhindrar att glass smälter i en svalare. Det finns inget bättre än att åka till stranden eller parken med en svalare full av godis. Om det är en varm dag kanske du vill ta med glass, men hur kan du förhindra att den smälter? ...