Hur man tar bort en avfallshantering

Att ta bort en soptipp kan vara dyrt om du hyr en rörmokare. Att göra jobbet själv sparar pengar och är en enkel process. Genom att använda några verktyg och genomföra några steg kommer du att kunna ta bort ditt skräpavfall till minimal kostnad.

Del ett av 4: Ta bort skräpavfallet

 1. Bild med titeln Ta bort en avfallshantering Steg 1

  ett Stäng av strömförsörjningen till avfallshanteringen. Stäng av strömförsörjningen från strömbrytaren eller den elektriska servicepanelen. Vänd strömbrytaren för att styra elen som går till avfallshanteringen på strömbrytaren.
  • Bekräfta att strömförsörjningen har stängts av genom att försöka sätta på skräpet innan du fortsätter.


 2. 2 Koppla bort avfallshanteringen från vägguttaget. Koppla bort avfallshanteringen från väggen. Om enheten är ansluten till ditt hem måste du koppla bort ledningarna.
  • Om enheten är fastkopplad till huset måste du använda en skruvmejsel för att ta bort plattan som täcker trådanslutningarna på bortskaffandet. Koppla bort de synliga ledningarna och ta sedan bort plattan som täcker kopplingsdosan på väggen. Lossa av kabelhylsorna som håller bortskaffningskablarna fast vid dina hemmakablar och ställ bortskaffningsledningarna på sidan. Vrid trådkapslarna över de exponerade ledningarna i kopplingsdosan, sätt in ledningarna i kopplingsdosan och sätt tillbaka kopplingsboxens platta.
  • Använd en spänningstester för att säkerställa att det inte finns någon elektrisk spänning innan du sätter tillbaka ledningarna i kopplingsboxen.
 3. 3 Lossa slangklämman som fäster diskmaskinsslangen på den taggade diskmaskinsnippeln och ta bort slangen. Ta bort röret som ansluter diskmaskinen till sidan om avfallshanteringen. Inte alla avfallshanteringar är anslutna till en diskmaskin, så detta gäller endast de som är anslutna.
 4. Bild med titeln Ta bort en avfallshantering Steg 4

  4 Placera en hink under avfallsröret. När du kopplar bort rören kan det finnas flytande rester i röret. Att placera en hink under rören fångar upp allt avloppsvatten som finns kvar i rören.
 5. 5 Använd en justerbar skiftnyckel, rörnyckel eller en tunga i spåret för att ta bort beslagen som sitter på p-fällan. Detta är ett u-format rör som ansluter till avfallshanteringen och tar bort avloppsvattnet från bortskaffandet.
 6. Bild med titeln Ta bort en avfallshantering Steg 6

  6 Låt vattnet i p-fällan rinna ut i skopan. Låt resterande vatten rinna ut ur röret och in i skopan.
 7. 7 Ta bort avfallshanteringen. Vissa modeller skruvas loss från diskbänken medan andra kan ha en snäppring. För att ta bort snäppringen, sätt in en skruvmejsel med platt huvud under ringen så att den öppnas och av flänsen.
  • Var noga med att hålla undersidan av skräpavfallet med handen medan du tar bort det. De är väldigt tunga!
  • Du kanske vill lägga trasor på botten av ditt skåp som skydd; om bortskaffandet tappar kommer detta att skydda ditt skåpgolv från skador.
 8. 8 Lossa monteringsenheten. Ta bort monteringsenheten genom att först lossa de tre monteringsskruvarna som håller de övre och nedre ringarna isär. Ta bort ringen i ett spår på diskhylsan och ta sedan bort diskhylsan, flänsen och fiberpackningen.
  • Rengör eventuella kvarvarande tätningspackningar, rörmokarens kitt eller skräp från diskhålets öppning.
  • Om du byter ut ditt bortskaffande med samma bortskaffande kan du lämna monteringsenheten.
  Annons

Del 2 av 4: Byta ut avloppsavloppet och installera nya avloppsrör

 1. Bild med titeln Ta bort en avfallshantering Steg 9

  ett Använd den här metoden om du har tagit bort ditt sopor och inte vill installera ett nytt. Detta kommer att installera ett nytt diskavlopp och ansluta avloppet till avloppsrören, så att avloppsvattnet rinner direkt från diskbänken till avloppsrören.
 2. Bild med titeln Ta bort en avfallshantering Steg 10

  2 Ta bort muttern som håller fast dräneringsflänsen för att ta bort diskbänken. Använd en rörnyckel för att lossa och ta bort muttern som håller fast dräneringsflänsen. Då kan du trycka diskbänken upp genom diskbänken för att ta bort den.
 3. Bild med titeln Ta bort en avfallshantering steg 11

  3 Rengör kittet runt avloppshålet med en spackel. Skrapa bort kittet med kittkniven. Om kittet är mycket svårt och svårt att ta bort bör du använda en rakhyvel för att ta bort överflödet. Efter rengöring av kittbitarna, använd en skurplatta och vatten för att skrubba området rent.
  • Om kittet är för svårt att ta bort, använd sprit eller sprit för att ta bort kittet.
 4. 4 Rulla ut ett 1/8-tums (3,2 mm) rep av rörmokarens kitt och placera det i avloppet. Repet ska vara tillräckligt långt för att gå runt avloppets omkrets. Placera den på avloppets undersida och sätt sedan avloppet i diskbänken. Tryck ner avloppet ordentligt och torka bort överflödigt kitt.
 5. Bild med titeln Ta bort en avfallshantering Steg 13

  5 Fäst den platta brickan på avloppets undersida. Avloppet kommer med en tvättmaskin när den köps. Flytta till undersidan av avloppet och placera brickan över gängorna och säkra med den stora muttern som medföljer avloppet. Dra åt muttern så säkert som möjligt med hjälp av tungtang.
  • Det kan hjälpa att någon håller avloppet uppifrån så att det inte rör sig.
  • Ta bort överflödigt kitt efter att du har säkrat avloppet.
 6. Bild med titeln Ta bort en avfallshantering Steg 14

  6 Hitta avloppsstycke av PVC. Detta kommer att ansluta avloppet till armbågsröret. Det ska vara tillräckligt långt att det befinner sig på samma nivå av röret som det måste anslutas till. Dra åt bakstycket till handfatets avlopp för att säkra biten.
 7. Bild med titeln Ta bort en avfallshantering Steg 15

  7 Fäst armbågsröret på bakstycket. Fäst bitarna tillsammans för att skapa en böjning i röret som riktar sig mot intilliggande diskbänk.
 8. Bild med titeln Ta bort en avfallshantering Steg 16

  8 Anslut anslutningsröret till armbågen och intilliggande diskbänk. Använd anslutningsröret för att ansluta armbågsstycket till T-kopplingen på intilliggande diskbänk. Anslutningsstycket kan behöva klippas ned till rätt längd beroende på handfat. Använd muttrarna och brickorna som medföljer rören för att säkra bitarna ihop med hjälp av en tungtang. Annons

Del 3 av 4: Byta ut avfallshantering med en ny avfallshantering

 1. Bild med titeln Ta bort en avfallshantering Steg 17

  ett Använd den här metoden om du har tagit bort ditt sopor och vill göra det Ersätt den med ett nyligen köpt avfallshantering. Om du installerar en avfallshantering av samma märke kan du hålla monteringsfästet på diskbänken i stället för att ta bort den.
 2. Bild med titeln Ta bort en avfallshantering Steg 18

  2 Placera en gummitätning på dräneringsflänsens undersida. Gummitätningen kommer vanligtvis med ditt nya bortskaffande. Du kan helt enkelt linda den runt flänsen och sedan sätta avloppsflänsen i dräneringshålet.
  • Du måste använda kitt om ditt bortskaffande inte innehåller en gummitätning.
 3. 3 Placera ytterligare en gummitätning på avloppsflänsen på diskbänkens undersida och fäst metallringen. Använd en annan av de medföljande tätningarna på avloppsflänsen på diskbänkens undersida. Fäst metallbacken med en plan sida uppåt genom att trycka över avloppsflänsens undersida under diskbänken.
 4. 4 Fäst monteringsringen. Fäst först löst monteringsringen med tre skruvar. Fäst sedan monteringsringen med snäppringen som snäpper på plats. Dra åt slut de tre skruvarna och se till att monteringen är tät och jämn.
  • Monteringsfästet är nu fäst och redo för det nya soporna.
 5. Bild med titeln Ta bort en avfallshantering Steg 21

  5 Förbered det nya bortskaffandet. Vänd avfallet upp och ned och skaka det för att ta bort allt inuti. Ta bort den elektriska plattan och dra bort ledningarna från bortskaffandet. Skruva fast avlastningshylsan på plats och mata de elektriska ledningarna genom den till bortskaffandet.
  • Om du ansluter avfallet till en diskmaskin måste du ta bort uttappningspluggen med en hammare och skruvmejsel.
 6. Bild med titeln Ta bort en avfallshantering steg 22

  6 Anslut de elektriska ledningarna. På många avfallshantering ansluter du jordkabeln till den gröna skruven på avfallshanteringen och sedan splitsa de vita ledningarna till vita ledningarna och svarta till de svarta. Säkra anslutningarna med trådmuttrar och dra åt dragavlastningshylsan. Sätt tillbaka täckplåten på avfallshanteringen.
 7. 7 Lyft upp avfallet på monteringsfästet och lås det på plats. Lyft avfallet och skjut in det i monteringsfästet. Vrid sedan låsringen tills alla tre husstiften fastnar. Dra åt låsringen så långt som möjligt med hjälp av en glidstång för att avsluta åtdragningen. Du bör höra stiften snäppa på plats.
 8. Bild med titeln Ta bort en avfallshantering steg 25

  8 Fäst rören. Du kommer att fästa ett 90-graders avloppsrör till bortskaffandet och slutstycket till det andra avloppsavloppet. Det bör finnas p-fällor på både bortskaffandet och slutstycket från den andra diskhon och de ska vara plana mot varandra. Använd raka rör och T-koppling för att ansluta båda avloppet till en linje och leda avloppsrören till huvudavloppet.
  • Torka ihop bitarna först.
  • Anslut rören med PVC-lim på både utsidan av röret och insidan av kopplingen. PVC-lim smälter materialet lite för att ge en stark svetsning.
 9. Bild med titeln Ta bort en avfallshantering Steg 24

  9 Anslut diskmaskinens avloppsledning. Om du kör avloppet från en diskmaskin genom bortskaffandet måste du ansluta röret till bortskaffandet på den plats där du tidigare slog ut en kontakt.
 10. Bild med titeln Ta bort en avfallshantering steg 26

  10 Sätt på diskbänken för att släppa igenom vatten. Sätt på diskbänken och låt vattnet rinna genom rören i flera minuter för att se till att inget läcker. Detta kan förhindra många problem i framtiden med läckor, så se till att du testar dina rör.
 11. elva Slå på strömmen igen. Slå på strömbrytaren igen på elservicepanelen för att starta bortskaffandet. Om allt fungerar korrekt är installationen klar. Annons

Del 4 av 4: Felsöka avfallshantering

 1. Bild med titeln Ta bort en avfallshantering steg 28

  ett Felsök avfallshanteringen om den har slutat fungera. Kontrollera att ditt sopor verkligen behöver bytas ut. Om bortskaffandet inte ger ett surrande ljud kan problemet helt enkelt vara elektriskt och kan kontrolleras.
  • Om det avger ett surrande ljud men inte fungerar kan det fastna eller behöva återställas.
 2. Bild med titeln Ta bort en avfallshantering steg 29

  2 Se till att bortskaffandet är inkopplat. Även om detta kan tyckas uppenbart, se till att ditt bortskaffande är ordentligt anslutet.
 3. Bild med titeln Ta bort en avfallshantering steg 30

  3 Tryck på viloknappen längst ner på bortskaffandet. Detta återställer avfallshanteringen och kommer att dyka ut om det har återställts. Det klickar när det går in igen.
 4. Bild med titeln Ta bort en skräpavfall Steg 31

  4 Kontrollera strömbrytaren. Kontrollera att strömbrytaren inte har utlösts och stängts av i elservicepanelen eller brytarboxen. Alla omkopplare ska vara helt på i säkringsdosan.
 5. Bild med titeln Lägg till en brytare, steg 20

  5 Byt ut brytaren. Om inget annat har fungerat finns antingen en felaktig omkopplare eller ett felaktigt avfallshantering. Byt ut strömbrytaren för att testa om det är problemet genom att först stänga av strömbrytaren vid servicepanelen. Byt sedan ut strömbrytaren och slå på strömmen igen på servicepanelen.
  • Om inget av dessa steg är effektivt måste bortskaffandet bytas ut.
  Annons

Gemensamma frågor och svar

Sök Lägg till ny fråga
 • Fråga Varför läcker vatten från botten av bortskaffandet? Om källan inte är en anslutning uppifrån måste ditt förfogande bytas ut. Försök koppa händerna runt toppen under diskbänken medan du rinner. Ringen som tätar packningen vrids medurs för att dra åt. Det enda andra reparativa läckaget skulle vara där rörledningarna kommer ut på sidan. Det kan också finnas en mindre avloppsslang för diskmaskin ovanför.
 • Fråga Kan jag ta bort en avfallshantering och lägga till en slang som går till avloppet i stället? Du måste byta ut den med en silkorgsenhet, avgasrör och ytterligare rör för att möta befintliga rör. Fällan eller U-böjningen är viktig för att förhindra att avloppsgas backar in i ditt hem.
 • Fråga Var fäster jag diskmaskinsslangen när jag har tagit bort soporna? Måste den matas strax innan röret går in i väggen? Nej, det finns speciella avgasrör med passform för detta. Om du går förbi fällan kan avloppsgas komma in i ditt hem.
 • Fråga Mitt förfogande surrar när det återställs, men fungerar inte. Jag försökte använda insexnyckeln, det var väldigt svårt att vrida, försökte kvastpinnen, inte bra. Några förslag, behöver jag ett nytt bortskaffande? Det låter som om du behöver en ny. Om skiftnyckeln är svår att vrida, betyder det att enheten kan ha dåliga lager eller att motorn går dåligt.
Ställ en fråga 200 tecken kvar. Inkludera din e-postadress för att få ett meddelande när denna fråga besvaras. Skicka in
Annons

Video . Genom att använda den här tjänsten kan viss information delas med YouTube.

Tips

 • Om du bestämmer dig för att installera ett nytt sopor ska du noga undersöka eluttaget under diskbänken. Om den är skadad eller korroderad, överväga att anställa en elektriker för att ersätta den av säkerhetsskäl.
 • Om du bestämmer dig för att installera ett nytt sopor, se till att det bortskaffande du använder använder samma el- och VVS-anslutningar som ditt aktuella bortskaffande. Om de inte gör det anställer du en professionell rörmokare för att göra jobbet, eftersom jobbet blir mycket komplicerat.
 • Om du tänker installera ett nytt sopor kommer kostnaden att kosta cirka $ 100 om du gör jobbet själv. Om du anställer en professionell rörmokare kostar det ungefär $ 300 att göra det.

Annons Skicka ett tips Alla tipsinlägg granskas noggrant innan de publiceras Tack för att du skickar ett tips för granskning!

Varningar

 • Lägg aldrig handen i avloppet till avfallet! Detta är mycket farligt.
Annons

Saker du behöver

 • Rörnyckel, justerbar skiftnyckel eller tunga och spårtång
 • Hink
 • Skruvmejsel
 • Spackel
 • Skurplatta av plast
 • Dräneringsrör, armbågsstycke och anslutningsrör

Populära Frågor

Hur man gör pulveriserat socker. Dina kakor är nästan redo att isa, men din påse med pulveriserat socker har bara några sorgliga fläckar av damm. Kontrollera ditt skafferi innan du springer till affären. Du kan göra ditt eget pulveriserat socker med bara två ...

Om det är första gången du deltar i en filmjunk kan du vara nervös för vad du ska göra och hur du ska agera. När allt kommer omkring kommer du inte bara att granska filmen eller äta mat, utan prata kändisar! Lyckligtvis,...

Hur man tvättar en bilbarnstol. Låt oss möta fakta: barn är röriga och bilbarnstolar betalar ofta priset. När din lilla spottar, läcker mat eller på annat sätt gör en röra, vill du ta bort sätet och tvätta det ordentligt. För det mesta ...

Även om du bör ägna stor uppmärksamhet åt din omgivning och göra ditt bästa för att undvika hotfulla situationer, kan du hitta det nödvändigt att försvara dig mot en angripare. Du kan använda en uppåtgående palmhälstrejk för att försöka bryta din ...

Skosnören har historiskt tillverkats av material som läder, hampa eller bomull - typiska reptillverkningsmaterial. Http://www.madehow.com/Volume-6/Shoelace.html Men framsteg i produktionen av syntetiska fibrer som nylon och polyester ...

Hur du håller din cockatiel lycklig. En cockatiel är en fågel som är infödd i Australien. De hålls vanligtvis som husdjur och kan vara bra följeslagare. Här är några tips för att hålla din lilla fjädervän glad och frisk. Få rätt storlek bur ...